1) به بدنه و در یک یخچال به طور کامل دقت کنید. به نظر شما، از چه روش هایی برای جلوگیری از نفوذ گرما به داخل یخچال (از طریق دیواره و در آن) استفاده شده است؟

 

 استفاده از دیواره های عایق با روکشی از رنگهای بازتاب کننده نور و استفاده از نوار لاستیکی برای درزگیری درب یخچال میتواند به خوبی از نفوذ گرما جلوگیری کند. البته مهندس ها توصیه های متعددی برای استفاده صحیح از یخچال هم می کنند تا این نفوذ را به حداقل برسانند.

 

 

2) درباره ی روش هایی که انسان از هزاران سال پیش تاکنون برای گرم سازی و سردسازی به کار برده است، تحقیق کنید.

 

اولین وسیله گرمایش نور خورشیداست، بعد هم کم کم بشر استفاده از آتش و چیزهایی که آتش ایجاد میکند (مثل چوب، نفت، گاز، ...) را تجربه کرد و یاد گرفت. با اختراع کردن وسایلی که بتواند آتش ایجاد کند مثل کرسی و بخاری و ... کلی از زندگی کردن توی فصل زمستان لذت برد. بعد از مدتی متوجه شد که لازم نیست از حرارت مستقیم آتش استفاده کند، مواد گرم مثل آب داغ هم میتواند مناسب باشد، تازه متوجه شد که خیلی از واکنشهای شیمیایی هم بدون ایجاد حرارت، گرما تولید میکنند، به این ترتیب کم کم به تولید شوفاژ، آتروپات، ... پرداخت و این همه وسیله برای گرم کردن بشر اختراع شد و هنوز هم دارد اختراع می شود .
به گمان اولین وسیله سرمایش هم برگهای بزرگی بوده که به عنوان بادبزن استفاده می شده! چون بشر فهمید وقتی بتواند جریان هوا را جابجا کند، می تواند از خنکای بادی که ایجاد می شده لذت ببرد. بعدها متوجه شدند توی ارتفاعات پایین تر یا ارتفاعات خیلی بالا میتوانند سرما را بهتر حس کنند. خوب، با این همه اطلاعات ذوق به خرج دادند، و آب انبار و بادگیر را اختراع کردند. همیشه گرم شدن خیلی راحت تر از خنک شدن بوده، فکر کنم هنوز هم همین طور باشد، به هر حال از تولید باد بزن به کولر و پنکه رسیدند و هنوز هم تلاش ادامه دارد.